1988 Revista Ajoblanco.

 

 

 
 
  1988 Revista Máscara nº 1. Entrevista a Nazario.